พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ สนามโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ และจัดลูกเสือ-เนตรนารี จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ บริเวณชุมชนย่านตลาดพลู

IMG 0524 resize

ดูภาพเพิ่มเติม>>พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ