Q&A (ถาม-ตอบ)

Q&A (ถาม-ตอบ)

ช่องทางการสอบถามข้อมูล 

1. เพจโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

(คลิก)  

2. Line Official ของโรงเรียน

L

 

  ถาม-ตอบ (Q&A) คำถามที่พบบ่อย                                                          
   

Q : เริ่มรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567 วันไหน

A : วันที่ 9-13 มีนาคม 2567

 

Q : ม.ปลายเปิดแผนการเรียนอะไรบ้าง

A : 1.) วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีดิจิทัล 2.) มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ 3.) การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4.) ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

 

Q : สมัครเรียนใช้เอกสารอะไรบ้าง

A : สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ, สำเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดา/ผู้ปกครอง 1 ฉบับ, รูปถ่ายนักเรียน 1.5 นิ้ว 3 ใบ, ใบรับรอง/วุฒิการศึกษา

 

Q : โรงเรียนเปิดเทอมวันไหน

A : การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เปิดในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

 

Q : ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนเป็นอย่างไร

A : สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นี่ (คลิก)

 

Q : จำนวนนักเรียนของโรงเรียนมีจำนวนเท่าไร

A : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 มีจำนวนนักเรียน 372 คน