เพลงประจำโรงเรียน

 tbw

 

                                                 ศักดิ์ศรี ธ.บ.ว.
 

     ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์                         สมนามสมศักดิ์ลูกตากสินมหาราช

เด็ดเดี่ยวกล้าหาญทนงองอาจ                       กอบกู้เอกราชชาติไทยให้ยืนยง

เกียรติคุณความดีที่ต้องรักษา               เหมือนเป็นสัญญาของเราทุกคนยึดมั่น

ธนบุรีวรเทพีฯลูกจอมราชันย์                         ขอน้อมเกล้าอภิวันท์ด้วยอัญชุลี

มาเรามาหลอมรวมใจ                         เทอดทูนเกียรติไว้เพื่อไว้ลายศักดิ์ศรี

ธ.บ.ว. ก่อเกียรติความดี                               สถาบันแห่งนี้สามัคคีเกริกไกร

เรียนดีมีคุณธรรมบำเพ็ญประโยชน์        วินัยรุ่งโรจน์การกีฬาวิชาสรรพ์

แดงเหลืองเขียวที่เรารักประจักษ์พลัน              ขอยึดมั่นทำดีศรีชาติเอย

 

                   ฟังเพลง >>>