มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

     เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน การลงทะเบียนเรียน การรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ และการรับเงินบำรุงการศึกษา ณ ห้องประชุมพลารักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

imgm1 176

 ภาพเพิ่มเติม ( ชุด1 / ชุด2 )