ผู้บริหารสถานศึกษา

   

008-amnat

   
  

 นายอำนาจ ชีวังกูล

รองผู้อำนวยการ รักษาราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

  
   

 

   
  

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 3 พฤศจิกายน 2565 จนถึงปัจจุบัน

 

  
         
Foreing-001-wanida   

 

  Health-002-tawan 
 

นางวนิดา  เมตตาปก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ : 089-204-9348

 

 

 

นายถวัลย์  ศรีสุขะโต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ : 081-792-2556