ผู้บริหารสถานศึกษา

     001-chanin-3    
   

ดร.ชนินทร์ คะอังกุ

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

   
         
   

 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก (Ph.D. in Education)

สาขา ปรัชญาการบริหารการศึกษา

โทรศัพท์ 094-2812695 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 26 ธันวาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน

 

   
         
         
         
   

002-nongnuch

   
   

 นางนงนุช นามภูษา

รองผู้อำนวยการชำนาญการ

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

   
   

 

   
   

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา

รับผิดชอบกลุ่มบริหาร วิชาการและทั่วไป

โทรศัพท์ 091-8068822 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน