ค่ายเสริมสร้างทักษะการดำรงชีพและทักษะชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

     นักเรียน แผนการเรียนอังกฤษ-ไทย-สังคม โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าค่ายเสริมสร้างทักษะการดำรงชีพและทักษะชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาสอยดาว อ.เขาสอยดาว จ.จันทบุรี

IMG 1648 resize

ดูภาพเพิ่มเติม>>ค่ายเสริมสร้างทักษะการดำรงชีพและทักษะชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ