ลูกเสือและเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า

   ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ มอบหมายให้ นางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์ รองผู้อำนวยการ และนางสาวศิริพร จำปา หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมกับคณะครูผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารี นำลูกเสือและเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียนและถนนนโดยรอบโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดภายในบริเวณวัดวรามาตย์ภัณฑสาราราม (วัดขุนจันทร์) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

389125 resize

 ภาพเพิ่มเติม ( คลิก )