ศิษย์เก่าโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ รุ่นที่ 10 สร้างแรงบันดาลใจในบทบาทหน้าที่ผู้นำนักเรียนให้แก่คณะกรรมการนักเรียน

   วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566  ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ รุ่นที่ 10 (อดีตประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2536) ในโอกาสที่กลับมาเยี่ยมโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ และร่วมพบปะนักเรียนปัจจุบัน ณ เวทีหน้าเสาธง พร้อมเข้าร่วมประชุมพร้อมให้คำแนะนำสร้างแรงบันดาลใจในบทบาทหน้าที่ผู้นำนักเรียนให้แก่คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องวรเทพี

373649

 ภาพเพิ่มเติม ( คลิก )