โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2566

   วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566  ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ มอบหมายให้นางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2566 โดยได้นิมนต์พระวิทยากรจากวัดเวฬุราชินฯ วัดวรามาตย์ภัณฑสาราราม (วัดขุนจันทร์) และวัดบางสะแกใน รวมจำนวน 5 รูป ในการนี้ พระครูปลัดสมชาย มนฺโตฬาโร จากวัดวัดวรามาตย์ภัณฑสาราราม (วัดขุนจันทร์) มีเมตตามอบขนมและเครื่องดื่มให้แก่นักเรียนโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้

373382

 ภาพเพิ่มเติม ( คลิก )