กิจกรรมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์

     เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ สนาม โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

imgart 02

 ภาพเพิ่มเติม ( คลิก )