การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมจันทร์พิทักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

 

IMG 165 resize

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>การประชุมผู้ปกครองนักเรียน(1) / การประชุมผู้ปกครองนักเรียน(2)