ผู้อำนวยการโรงเรียน

001-chanin-3

ดร.ชนินทร์  คะอังกุ

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

อัตลักษณ์

ประพฤติงาม นามลูกพระเจ้าตาก

เอกลักษณ์

กระบี่กระบองเป็นเลิศ

สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    >> ครูศิริพร จำปา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

    >> ครูชัยราวี ลาผม

 

 

    >> ครูภัทธิยา การมาสม

           (สำหรับการแสดงผลบนอุปกรณ์พกพา ควรเปิดจากโปรแกรม Puffin Web Browser)

 

   >> ครูกิตติ โสภาที

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

   >> ครูยุพิณ ศาลางาม

โบรชัวร์กิจกรรม

 page63-031   page63-030  page63-029             

รูปภาพเพิ่มเติม...

แจ้งข่าว/ประกาศ

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (DLTV) 

  - รายละเอียด (การเรียนผ่านระบบออนไลน์ DLTV)

  - รายละเอียด (ตารางการเรียนผ่านระบบออนไลน์ DLTV)

---------------------------------------------------

ข่าวล่าสุด

IMAGE การแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วันศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2561
     นักเรียนชมรมกระบี่-กระบอง... Read More...
IMAGE โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าร่วมประเพณีแห่พระบรมสารีริกธาตุ
วันศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2561
     นักเรียนชมรมดนตรีไทย และชมรมกระบี่-กระบอง... Read More...
IMAGE การแข่งขัน "POTISARN and H3 FUTSAL CUP"
วันศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2561
     นักกีฬาฟุตซอล โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์... Read More...

ปรัชญา

เรียนดี  มีคุณธรรม 

บำเพ็ญประโยชน์

วินัยรุ่งโรจน์  การกีฬา  วิชาสรรพ์

วิสัยทัศน์

 

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จะจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก้าวนำเทคโนโลยี มีความประพฤติงาม ชำนาญทักษะและความรู้ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์น่าสนใจ