ประกาศการเปิดการเรียนการสอนปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
ขอให้นักเรียนทุกคนมาเรียนตามปกติที่โรงเรียน ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
- สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- วัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน
- ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ก่อนขึ้นอาคารเรียน
- เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตร
- หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งครูประจำวิชาหรือครูที่ปรึกษาโดยด่วน
รายละเอียดเพิ่มเติม

  
>> <<