การฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันลูกน้ำและยุงลาย

     งานอนามัย โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตธนบุรี ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันลูกน้ำและยุงลาย สาเหตุของโรคไข้เลือดออก เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

 

IMG 6613 resize

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>การฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันลูกน้ำและยุงลาย