ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในโรงเรียน เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจาก อปพร. สำนักงานเขตธนบุรี มาทำการฉีดพ่น เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

 

IMG 6502 resize

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในโรงเรียน