การประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดการประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมจันทร์พิทักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

 

IMG200 07 resize

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>มอบตัวนักเรียน ม.4 2563