การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 27 -29 มกราคม 2563 ณ ค่ายวาสนาดี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

 

IMG 0858 resize

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>

การอยู่ค่ายพักแรม(1)

การอยู่ค่ายพักแรม(2)