วันงดสูบบุหรี่โลก2562

     งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ และอบายมุข โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งในปีนี้มีคำขวัญคือ "Tobacco burns your lungs : บุหรี่เผาปอด" ภายในกิจกรรม ดร.ชนินทร์  คะอังกุ ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ได้มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องเรียน ในการประกวดการจัดป้ายนิเทศ พร้อมทั้งให้ข้อคิดในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากบุหรี่ นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.คชาสิษฐ์ โนนสว่างไชย รอง สวป.สน.ตลาดพลู มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและโทษของบุหรี่ให้กับนักเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

IMG 8035 resize    

ดูภาพเพิ่มเติม>>วันงดสูบบุหรี่โลก2562(1) /

                    วันงดสูบบุหรี่โลก2562(2)