พิธีมอบประกาศนียบัตรและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 โดย คุณเชาวลิต รัตนศิลปกร เป็นประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมจันทรพิทักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

1    

ดูภาพเพิ่มเติม>>พิธีมอบประกาศนียบัตรและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ(1)

พิธีมอบประกาศนียบัตรและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ(2)

/ พิธีมอบประกาศนียบัตรและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ(3)