ที่อยู่โรงเรียน

 

สถานที่ตั้ง : 131/1-2 ถนนเทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600    

โทรศัพท์ : 0-2465-7753,  0-2465-983, 0-2465-5976   

โทรสาร : 0-2472-8000