วันแม่แห่งชาติ(1)

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์