ทำเนียบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ทำเนียบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์