บทเรียนออนไลน์
นายธนะสิน รอดทรัพย์


ลำดับ รายวิชา เข้าเรียน
1 ว21181 วิทยาการคำนวณ ม.1/1 คลิก
2 ว21181 วิทยาการคำนวณ ม.1/2 คลิก
3 ว21181 วิทยาการคำนวณ ม.1/3 คลิก
4 ว31290 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ม.4/3 คลิก
5 ว33288 การพัฒนาเกมส์สร้างสรรค์ ม.6/2 คลิก
6 ว33289 ธุรกิจออนไลน์ ม.6/2 คลิก