การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2563 new1

page-online-63

   ขั้นตอนการสมัคร 

1. เตรียมไฟล์รูปภาพ .jpg หรือ ไฟล์ .PDF (แต่ละไฟล์ขนาดไม่เกิน 10 MB) 

- ภาพถ่ายเครื่องแบบนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 

- บัตรประจำตัวประชาชน นักเรียน  

- หลักฐานการจบ ป.6/ม.3 หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังเรียน ป.6/ม.3 

 

           2. ต้องมีอีเมล์ของ Gmail เพื่อล็อกอิน (Log in) เข้าสู่ระบบการสมัคร 

3. กรอกข้อมูล พร้อมทั้งอัพโหลดรูปภาพหลักฐานให้เรียบร้อย แล้วกดส่งข้อมูล 

4. ประกาศรายชื่อผู้สมัครและแจ้งกำหนดการต่าง ๆ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ทางเว็บไซต์โรงเรียน (www.tbw.ac.th) หรือสื่ออื่นๆ ของโรงเรียน

 

หมายเหตุ นักเรียนสามารถเข้ามาสมัครที่โรงเรียนได้ในเวลา 8.30 - 16.30 น. โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019