ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

calendarrecruit63

หมายเหตุ  การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก จะประกาศทางเว็บไซต์โรงเรียน www.tbw.ac.th และสื่อออนไลน์อื่นๆ ของทางโรงเรียน นักเรียนไม่ต้องมาที่โรงเรียน